Školní jídelna Volyně  
Školní 716
387 01 Volyně
ourednikova@jidelnavolyne.cz
+420 383 373 525
+420 725 377 005, 721 951 896
 

Ceník stravy

Ceny stravy platné od 1. 1. 2018 a zařazení strávníků do kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Žáci ZŠ:

 
 Oběd (7 - 10 let) 20,- Kč
 Oběd (11 - 14 let) 23,- Kč
 Oběd (15 let a starší) 26,- Kč
 Svačina (cena včetně DPH) 14,- Kč
   

Studenti SŠ:

 
 Snídaně (včetně přesnídávky) 22,- Kč
 Oběd 26,- Kč
 I.Večeře (včetně odpolední svačiny) 28,- Kč
 Celkem (snídaně, oběd, I.večeře) 76,- Kč
 II.Večeře 14,- Kč
   

Cizí strávníci včetně DPH: 

 
 Oběd (na talíř  DPH 15%) 62,- Kč
 Oběd (do jídlonosiče DPH 15%) 62,- Kč

 

 
  novinky
09.04.2019

VÝDEJ OBĚDA ÚTERÝ A STŘEDA 16.-17.DUBNA PRO VEŘEJNOST OD 10.45-11.00HODIN. ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ VOLYNĚ OD 11.15-12.15HODIN

V PŘÍZEMÍ ŠJ


25.02.2019

Provoz ŠJ během jarních prázdnin od 11.3. -15.3.2019


22.01.2019

Pololetní prázdniny 1.února-vaříme pro veřejnost a zaměstnance škol.


24.10.2018

Školní jídelna VOŠ a SPŠ bude vařit o podzimních prázdninách 29-30.10.2018 pro zaměstnance škol a veřejnost. Prosíme strávníky, kteří mají zájem o obědy, aby se individuálně přihlásili a zaplatili hotově v kanceláři školní jídelny,platba z účtu na tyto 2dny nebude provedena.

Výdej oběda: 11-11.15 hodin každý den


11.10.2018

Vážení strávníci,

žádáme Vás o změnu souhlasu s inkasem na Vašem účtu za stravné a DM platný od 22.října 2018, aby platby prováděné převodem z Vašeho účtu na měsíc listopad byly provedeny v pořádku, stejně jako do této doby. Údaje potřebné ke zřízení změny povolení souhlasu k inkasu: nové číslo školy VOŠ a SPŠ Volyně pro všechny peněžní ústavy 541 90 69 309/0800 (bez variabilního symbolu) Děkujeme za spolupráci a pochopení