Školní jídelna Volyně  
Školní 716
387 01 Volyně
ourednikova@jidelnavolyne.cz
+420 383 373 525
+420 725 377 005, 721 951 896
 

Ceník stravy

Ceny stravy platné od 1. 1. 2018 a zařazení strávníků do kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Žáci ZŠ:

 
 Oběd (7 - 10 let) 20,- Kč
 Oběd (11 - 14 let) 23,- Kč
 Oběd (15 let a starší) 26,- Kč
 Svačina (cena včetně DPH) 14,- Kč
   

Studenti SŠ:

 
 Snídaně (včetně přesnídávky) 22,- Kč
 Oběd 26,- Kč
 I.Večeře (včetně odpolední svačiny) 28,- Kč
 Celkem (snídaně, oběd, I.večeře) 76,- Kč
 II.Večeře 14,- Kč
   

Cizí strávníci včetně DPH: 

 
 Oběd (na talíř  DPH 15%) 65,- Kč
 Oběd (do jídlonosiče DPH 15%) 65,- Kč

 

 
  novinky
25.08.2019

Omezený provoz kanceláře školní jídelny po dobu nemoci od 26.srpna - 30.srpna 2019


13.06.2019

Školní jídelna VOŠ a SPŠ bude pro Vás vařit o letních prázdninách. od 8.července do 23.srpna 2019.


05.06.2019

Od 1. července dochází k úpravě ceny oběda na 65,-Kč pro veřejnost. Zároveň připomínáme změnu čísla účtu pro platbu stravného 4161560277/0100(bez VS) Nezapomeňte si zkontrolovat povolenou výši finančního limitu na svých účtech, aby platba v srpnu na měsíc září byla bez problémů provedena. Děkujeme za pochopení


05.06.2019

Vážení strávníci,

žádáme Vás o změnu souhlasu s inkasem za stravné a DM platný od 1.srpna 2019, aby platby prováděné převodem z Vašeho účtu na měsíc září byly provedeny v pořádku, stejně jako do této doby. Údaje potřebné ke zřízení změny povolení souhlasu k inkasu: nové číslo školy VOŠ a SPŠ Volyně pro všechny peněžní ústavy 4161560277/0100 (bez variabilního symbolu) Děkujeme za spolupráci a pochopení


09.04.2019

VÝDEJ OBĚDA ÚTERÝ A STŘEDA 16.-17.DUBNA PRO VEŘEJNOST OD 10.45-11.00HODIN. ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ VOLYNĚ OD 11.15-12.15HODIN

V PŘÍZEMÍ ŠJ