Školní jídelna Volyně  
Školní 716
387 01 Volyně
ourednikova@jidelnavolyne.cz
+420 383 373 525
+420 725 377 005 Ouředníková +420 721 951 896 sklad
 
13.04.2021

Školní stravování od 12.4.2021

 

Rozestupy 1,5metru mezi stoly, maximální počet osob u stolu je omezen na 4 osoby, ve ŠJ nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. Ve ŠJ se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci škol přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy na distanční výuce a cizí strávníci si mohou stravu odebrat s sebou v době od 10.55-11.15 hodin

Žáci, studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušky, použít dezinfekci a nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.Není umožněn samoobslužný výdej polévek, salátů a nápojů včetně příborů z hromadných zásobníků.Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor jídelny vstupovat nemocná osoba.

Výdej na talíř v přízemí ŠJ:    od 11.20 - 13.30 hodin  pro žáky a zaměstnance ZŠ

Výdej na talíř I.patro ŠJ:        od 11.20 - 13.45 hodin žáci,studenti a zaměstnanci škol a školských zařízení

                                                     

                                                      

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 
  novinky
20.09.2021

Oznamujeme studentům ubytovaným na DM, že  vaříme pondělí 27.9. večeři a úterý 28.9.(státní svátek) snídani a oběd, balíček za večeři bude vydán při obědě. Zájemci o stravování se nahlásí indiviuálně nejpozději do čtvrtka 23.září do 8:00 hodin a doplatí jednotlivá jídla hotově v kanceláři ŠJ.


14.09.2021

Oznamujeme, že 4.10.2021 připravujeme pouze balíčky jako náhradu za oběd pro žáky,studenty a zaměstnance škol. Nebudeme vařit pro veřejnost z důvodu odstávky elektrické energie od 8.00-12.00hodin. Děkujeme za pochopení


20.08.2021

Od 1. září dochází k úpravě ceny oběda na talíř za 68,-Kč  a 71,-Kč do jídlonosiče (pro veřejnost -ostatní informace o cenách viz Ceník). Zároveň připomínáme změnu výdeje oběda (viz Informace) a dodržování všech aktuálně platných opatření spojených s onemocněním covid-19.  Nezapomeňte si zkontrolovat povolenou výši finančního limitu na svých účtech, aby platba v srpnu na měsíc září byla bez problémů provedena. Děkujeme za pochopení


20.08.2021

Kanelář ŠJ bude otevřena od 23.8.2021 od 7.00-12.30hodin každý den kromě 25.8. a 26.8. 2021 Děkujeme za pochopení


21.06.2021

Oznamujeme zaměstnancům škol a veřejnosti, že vaříme od 1.7.-20.8.2021

Zájemci o stravování se přihlásí individuálně v kanceláři ŠJ a zaplatí hotově předem.

Výdej oběda do jídlonosičů: od 10.55-11.15 hodin

Výdej oběda na talíř:          od 11.20-11.45 hodin